Opvang

De opvang kost € 0,75 per kind per half uur. Een begonnen half uur wordt aangerekend. Tijdens de opvang kunnen de kinderen een drankje nemen.

De voor- en naschoolse opvang en de drankjes worden eveneens aangerekend op de factuur.

Kinderen die lang in de opvang blijven, brengen best een vieruurtje mee.

Kinderen die op woensdag naar Stekelbees gaan, brengen boterhammen mee.

Tijdens de opvang kunnen de kinderen van de lagere school hun huiswerk maken in de studie bij juf Mieke. De studie is niet verplicht maar de leerlingen die naar de studie gaan, worden niet opgehaald voor het einde van de studie (16.15 uur) om de rustige werksfeer niet te verstoren.

Leerlingen die vanuit de opvang alleen vertrekken, moeten hiervoor een schriftelijke toestemming hebben van de ouders. Wie geen briefje heeft, mag de opvang niet alleen verlaten.